Arbeids Mediation

 Een kwestie van samen toekomst ontwikkelen.

Arbeid is enorm belangrijk voor ons. Het helpt onszelf te ontwikkelen. Arbeid geeft mede invulling aan ons bestaan. Het verruimt ons netwerk door collega’s en klanten. Het financiert ons wonen en leven en we kunnen betekenisvol zijn voor anderen om ons heen. Bovendien brengen we heel wat tijd door op ons werk. Alles bij elkaar opgeteld genoeg voedingsbodem voor positieve energie en groei aan de ene kant en negatieve energie en frustraties aan de andere kant.

Wat als het werk niet oplevert wat je ervan had verwacht? Geen groei, geen leuke sfeer, geen promotie. Conflicten kunnen ontstaan door pesterijen, ongelukken, ziekte, verstoorde relaties of een verstoorde werk-privé-balans. Soms is er sprake van (dreigend) ontslag. Ook op ons werk nemen we onszelf mee. Onze ervaringen, karakters, gedragingen, onhebbelijkheden, maar ook dromen, verwachtingen en potentie. En anderen hebben dat ook. Genoeg voeding dus voor botsingen, conflicten en ruzies. In veel gevallen kunnen deze situaties binnen de organisatie goed opgelost worden. Al dan niet in teamverband of in een gesprek met een leidinggevende of een HR-medewerker. In de situaties waar dat niet kan of niet gelukt is, kan Hoving Mediation ingezet worden.

Roelof Hoving beschikt over meer dan 30 jaren werkervaring waarvan ruim 10 jaren ervaring in de arbodienstverlening en is bekend met praktisch alle situaties die zich op het werk kunnen voordoen. Hij heeft het certificaat SvM arbeidsmediation behaald. Daar gebeurtenissen in de privésfeer van invloed kunnen zijn op de werksfeer, en andersom, heeft Roelof het voordeel zowel met familie- als met arbeidsmediation bekend te zijn. Tijdens het mediation-traject zal de focus op de toekomst gelegd worden. Waar kunnen partijen elkaar vinden en wat hebben zij daarvoor nodig. Een kwestie van samen toekomst ontwikkelen.

baan_Hoving_roze

Business Mediation

 Een kwestie van win-win.

Businessmediation wordt steeds vaker toegepast in Nederland. Bij het afhandelen van ingewikkelde klachten. Onenigheid tussen zakelijke partners of tussen leverancier en afnemers. Conflicten uitvechten voor de rechtbank is vaak kostbaar en tijdrovend. Bovendien schaadt het de reputatie van bedrijven en wordt de kans op een verdere samenwerking na uitspraak van de rechter minimaal geacht. In de praktijk kennen zulke rechtszaak alleen maar verliezers.

Roelof Hoving heeft veel ervaring opgedaan in de zakelijke dienstverlening in zowel commerciële- als management- of directiefuncties. En is bekend met klanten in de verschillende sectoren zoals MKB, Zorg & Welzijn en de Overheid. Roelof heeft een rijke ervaring in het behandelen van klachten en conflicten. Ook in zijn functie als interim-manager. Hij wordt getypeerd als integer, betrouwbaar en resultaatgericht.

Indien u ervoor kiest om uw conflict of kwestie niet op te lossen via de rechter, dan is mediation een prima zakelijk alternatief.  Een kwestie van win-win.

baan_Hoving_roze

Exit Mediation

 Een kwestie van zorgvuldigheid.

Regelmatig komt het voor dat werkgever en werknemer kiezen voor een Exit Mediation. Ook hier gelden veel regels die belangrijk zijn voor het goed doorlopen van een exit traject. De Wet Werk en Zekerheid die per 1 juli 2015 in werking is gesteld, besteed o.a. meer aandacht aan de positie van de medewerker. Jurisprudentie geeft aan dat rechters meer waarde zijn gaan hechten aan arbeidsmediation.   Een kwestie van zorgvuldigheid.

baan_Hoving_roze

Team Mediation

 Een kwestie van aanpakken.

Collega’s binnen een team kunnen het elkaar flink lastig maken waardoor het functioneren van het hele team in problemen komt. Gevaarlijke situaties kunnen ontstaan waarvoor niemand  zich nog verantwoordelijk voor lijkt te voelen. Teamconflicten bestaan vaak uit een opeenstapeling van kleine conflicten. Onduidelijkheden over rollen en taken kunnen een negatieve sfeer versterken. Ruimte om constructief, open en eerlijk zaken te bespreken wordt vaak als lastig ervaren. Met conflictbemiddeling of co-mediation kan men het tij keren.  Een kwestie van aanpakken.