ArbeidsMediation & BusinessMediation

Belangen spelen een cruciale rol in arbeid- en samenwerkingsconflicten. Hoving Mediation werkt verbindend en helpt mensen en organisaties in het samen vinden van de meest haalbare oplossing.

FamilieMediation & ScheidingsMediation

Karakters beïnvloeden familieruzies en huwelijks- of scheidingsconflicten. Hoving Mediation stimuleert betrokkenen in het voeren van constructieve gesprekken. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn.

baan_Hoving

roelof_hoving

Roelof Hoving:“Belangen, karakters en vaardigheden bepalen onze manier van samen wonen, werken en leven. Ook in het omgaan met conflicten.

Mensen en organisaties helpen hun conflicten te hanteren en verbindingen te maken, dat is mijn missie!”

baan_Hoving

De 5 meest gestelde vragen

Bij mediation brengt een onafhankelijke deskundige, de mediator, conflictpartijen (betrokkenen) weer met elkaar in gesprek. De mediator helpt emotie en feiten van elkaar te onderscheiden en in een juiste verhouding te brengen. De mediator is neutraal en houdt zich niet bezig met de schuldvraag. De mediator lost het conflict ook niet op. Dat doen betrokkenen zelf. Het is hun conflict. De oplossing die zij samen daarvoor bedenken is de beste.
De kenmerken, die bijdragen aan het mogelijk succes, zijn:

  • Betrokkenen zitten vrijwillig aan tafel
  • Betrokkenen werken actief mee aan het vinden van een oplossing
  • Betrokkenen bepalen samen de oplossing
  • Mediator, betrokkenen en eventuele adviseurs en/of deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding
  • De mediator kan betrokkenen ook apart spreken
  • Betrokkenen die een akkoord bereiken leggen hun afspraken vast in een (vaststellings-) overeenkomst. Deze overeenkomst wordt door de betrokkenen ondertekend en is juridisch bindend.
Natuurlijk gaat er met een scheiding doorgaans veel verdriet gepaard. Het is niet niks dat de droom die je ooit deelde, uiteenspat. Zeker als je kinderen hebt, hakt een scheiding er flink in. Hun leven gaat tenslotte ook helemaal op de schop. Daarover voel je je misschien schuldig. Of het maakt je extra boos op de ander. Toch kan ‘goed scheiden’ wel: als je allebei oog hebt voor de belangen van de ander, als je samen kunt vastleggen hoe je samen ouders kunt blijven. Dat heeft wel tijd nodig. Veel mensen willen zo snel mogelijk alles regelen. Dat lukt pas als je ruimte in je hoofd hebt. Het creëren van die ruimte lukt niet van de ene op de andere dag.

Arbeidsgeschillen ontstaan vaak door een verstoorde communicatie. In een mediation raken betrokkenen weer met elkaar in gesprek. Het is snel inzetbaar waardoor de negatieve effecten van een verstoorde arbeidsverhouding tijdig in positieve richting worden omgebogen. Een geslaagde mediation leidt tot een snellere oplossing dan een juridische procedure. De rancune verdwijnt; betrokkenen hebben hun conflict immers zelf opgelost.

Niet ieder conflict kan worden opgelost. In het overgrote deel van de gevallen lukt dit wel. Ook in situaties waarin de problemen niet in één keer verdwijnen bewijst mediation zijn waarde. Er komt een gesprek op gang en er worden dingen duidelijk, ook al lijkt een oplossing niet altijd direct in zicht. Is een samenwerking in de toekomst niet meer mogelijk, dan kunnen betrokkenen in de mediation afspraken maken over hoe ze uit elkaar gaan.

In Nederland zijn er vele mediators in alle soorten, leeftijden en specialisaties. Al dan niet geregistreerd bij de Mediators federatie Nederland (MfN). Roelof Hoving is opgeleid tot een MfN geregistreerde mediator. Hij  is een geaccrediteerde familiemediatior en een gecertificeerde arbeidsmediatior. Daarnaast heeft hij een vriendelijke en duidelijke manier van werken en kan hij goed omgaan met zowel volwassenen als kinderen. Roelof voelt zich betrokken bij mensen met ADHD en ASS/autisme. Zijn jarenlange ervaring in de arbodienstverlening brengt mee dat hij bekend is met veel verschillende soorten conflicten en oplossingsmethodieken.

Roelof is naast mediator ook master in change management (MCM) en heeft zich tijdens zijn opleiding o.a. bezig gehouden met conflicten en emoties op het werk. Roelof is actief geweest als raadslid in een gemeenteraad en zit in verschillende besturen. Zijn missie (en passie) is mensen en organisaties in conflictkwesties zo te begeleiden dat zij samen zowel emotioneel als zakelijk toekomstbestendige keuzes maken. Roelof doet dit waarde- en kwaliteit gedreven.

Als MfN geregistreerde mediator is Roelof verplicht te werken volgens het Mediationreglement en dient hij zich te houden aan de gedragsregels van het MfN. Het MfN kent een klachtenprocedure die uitgevoerd wordt door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM).

baan_Hoving

NMv

MFR

AIR

RvR

Juridisch_loket